Đôn gỗ kê tượng mặt vuông 80cm (ĐG-01)

1.500.000

Đôn gỗ kê tượng mặt vuông 80cm. Ghế kê tượng bằng gỗ gụ đẹp nhất 2019