Tượng gỗ Quan Công ngồi đọc sách 40cm (QC-06)

4.000.000

Tượng gỗ Quan Công ngồi đọc sách 40cm. Tượng Quan Thánh đọc sách.

Mã: QC-06 Danh mục: