Tượng gỗ quan công trấn ải gỗ mun 60cm (QC-03)

4.500.000

Tượng gỗ quan công trấn ải gỗ mun. Tượng quan vũ cầm đao trấn trạch.

Mã: QC-03 Danh mục: