Tượng Quan Công chống đao bằng gỗ 2021 (QC-07)

6.000.000

Tượng Quan Công chống đao bằng gỗ. Tượng gỗ Quan Công đứng chống đao. Cao 80cm, giá 6 triệu đồng.

Mã: QC-07 Danh mục: