Tượng gỗ Khổng Minh đẹp – Tượng Gia Cát Lượng đẹp gỗ hương (KM-04)

4.500.000

Tượng gỗ Khổng Minh đẹp. Tượng Gia Cát Lượng gỗ hương đẹp nhất. Cao 60cm, giá 4.5 triệu đồng. Ship Cod

Mã: KM-04 Danh mục: