Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ tung tiền vàng (DL-04)

4.000.000 3.000.000

Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ. Tượng gỗ Di Lặc ban vàng

Mã: DL-04 Danh mục: