Tượng Quan Công bằng gỗ mun đứng chống đao (QC-08)

5.000.000

Tượng Quan Công bằng gỗ mun. Tượng gỗ Quan Công đứng chống đao đẹp. Giá 5 triệu đồng.

Mã: QC-08 Danh mục: