Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ để bàn đẹp nhất 2020 (TP-01)

3.000.000

Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ. Đục tay hoàn toàn. Cao 40cm, giá 3 triệu đồng. Ship Cod toàn quốc.

Mã: TP-01 Danh mục: