Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng. Từ thực tiễn tới phong thủy – tín ngưỡng

Tượng Gia Cát Lượng gỗ hương

Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng? Chơi tượng Khổng Minh như thế nào? Tại sao nhiều ông chủ doanh nghiệp, giám đốc, lãnh đạo cơ quan Nhà nước… lại thường chơi tượng gỗ Khổng Minh? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp được phần nào nhu cầu của các bạn.

Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng – Khổng Minh. Đôi nét khái quát

Về nhân vật Khổng Minh – Gia Cát Lượng

Khổng Minh Gia Cát Lượng là ai?

Ông là người có thật, sống tại thời Hán. Các cứ liệu lịch sử ghi lại rằng ông sinh năm 181 mất năm 234, hưởng dương được 53 tuổi. Khổng Minh là nhà phát minh, nhà ngoại giao, nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là người duy nhất trong thời Tam Quốc được thờ trong miếu Đế Vương. Khổng Minh tên thật là Gia Cát Lượng – nhiều tài liệu dịch là Chư Cát Lượng. Ông sinh ra tại đất Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc). Sau, chạy nạn thì sống tại đất Kinh Châu (nay là 1 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc).

Gia Cát Lượng – Khổng Minh có công lớn trong việc phò tá Lưu Bị lập nên nhà nước phong kiến Thục Hán. Góp phần tạo nên thế chân vạc trong suốt thời kỳ Tam Quốc. Ngày nay, người ta nhắc đến Khổng Minh – Gia Cát Lượng như là 1 nhà quân sự, nhà phát minh, nhà ngoại giao, nhà chính trị lỗi lạc hàng đầu.

Không phải dĩ nhiên mà  nhiều người coi Khổng Minh và ảnh hưởng của ông có ý nghĩa về phong thủy trấn trạch. Đề cao sự học, phò tá cho sự minh mẫn, quyết đoán, đạt đến bến bờ của thành công.

Ý nghĩa tên Khổng Minh

Khổng Minh là tên tự của Gia Cát Lượng. Khổng Minh có nghĩa là sự thông thái tuyệt vời. Điều này thể hiện chí khí và nhân cách con người Gia Cát Lượng. Tương truyền, khi ở ẩn tại Long Trung, Gia Cát Lượng vẫn tự ví mình là Ngọa Long (con rồng nằm chờ thời), so sánh mình với Quản Trọng – Nhạc Nghị là những nhà quân sự, ngoại giao, tư tưởng hàng đầu.

Các phát minh của Khổng Minh – Gia Cát Lượng

Bên cạnh là nhà quân sự, nhà ngoại giao đại tài. Gia Cát Lượng còn là nhà phát minh có tiếng. Ông được coi là ông tổ của 1 số phát minh sau: 

– Phát minh ra đèn báo quân sự. (Khi bị cha con Tư Mã Ý vây, ông dùng loại đèn lồng này, đốt bên dưới cho hơi nóng đưa đèn lên cao để làm tín hiệu quân sự)

 – Phát minh ra cung liên thủ. Bắn 1 phát ra nhiều mũi tên. (có ý kiến cho rằng, cung liên thủ là 1 loại máy móc bán tự động) 

– Sáng tạo ra bánh màn thầu. (Kiểu giống như bánh bao ngày nay. Trong Tam Quốc diễn nghĩa thì ông dùng loại bánh này để tế các vong hồn người Man bị chết trận). 

– Phát minh ra trâu gỗ, ngựa máy. (Phát minh này đã bị thất truyền). Tam Quốc Diễn Nghĩa có nói rằng Gia Cát Lượng dùng trâu gỗ ngựa máy làm phương tiện để tải lương. Khi rút lưỡi trâu, ngựa ra thì không hoạt động được nữa. Có lẽ trâu gỗ ngựa máy giống như kiểu xe cút kít (xe rùa) ngày nay.

Tài tiên tri của Gia Cát Lượng – Khổng Minh

Khổng Minh – Gia Cát Lượng còn có tài tiên tri. Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng ông dự đoán chính xác rằng đến ngày 20 tháng 11 âm lịch thì trời sẽ nổi gió Đông để Chu Du dùng hỏa công đánh quân Tào Tháo. 

Khổng Minh cũng dự đoán được rằng tướng Thục là Ngụy Diên sẽ làm phản sau khi ông mất. Nhờ đó mới lập kế để diệt Ngụy Diên. Các sách ngoại truyện cũng nói nhiều đến khả năng tiên tri của Gia Cát Khổng Minh.

Chuyện được nhiều người nhắc đến nhất là việc ông Lưu Bá Ôn – tướng nhà Minh bị lạc trong rừng. Bá Ôn tình cờ thấy được tấm bia đá có viết đại ý Gia Cát Lượng là quân sự của mọi thời đại, còn tướng tài thống nhất được giang sơn thì chỉ có Lưu Bá Ôn. Trong đó còn có cả bản đồ chỉ đường cho Bá Ôn.

 Điều đáng nói là Lưu Bá Ôn sống ở đời Minh, sau thời của Gia Cát Lượng cả ngàn năm.

 Cuốn Gia Cát Lượng dã sử có nói đến việc sau khi Tư Mã Viêm thống nhất được thiên hạ. Để trừ khử mọi mầm mống, Tư Mã Viêm cho đòi 1 viên tướng vốn là dòng dõi của họ Gia Cát lên điện. Vị tiểu tướng này đưa cho Tư Mã Viêm 1 mảnh giấy được Gia Cát Lượng để lại. Trong mảnh giấy ghi “Bệ hạ xin lùi lại 3 bước”. Tư Mã Viêm bèn làm theo lùi lại đúng ba bước.

Khi vừa dừng lại thì chiếc xà nhà không hiểu vì sao rơi đúng vào ngai vua. Tư Mã Viêm bàng hoàng xem lại tờ giấy thì còn thấy có chữ viết thêm: “Ta vừa cứu bệ hạ. Bệ hạ làm ơn đừng giết hại con cháu ta”.

Về mối quan hệ giữa Gia Cát Lượng và thục chủ Lưu Bị

Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng là mối quan hệ vừa là vua tôi, vừa là thầy trò. (Lưu Bị là vua, Gia Cát Lượng là tôi, nhưng trong quân sự – chính trị thì Lưu Bị là trò Khổng Minh lại là thầy).

Khổng Minh ít hơn Lưu Bị 20 tuổi nên bọn Quan Vũ, Trương Phi tỏ ý không phục Gia Cát Khổng Minh. Thấy vậy, Lưu Bị mới trỏ mình và Gia Cát Lượng nói: “Ta được Gia Cát như cá được gặp nước”.

Tượng Gia Cát Lượng
Mẫu tượng đá Gia Cát Lượng – Lưu Bị. 4 chữ Hán ở dưới là Quân Thần Ngư Thủy (vua tôi như cá với nước)

Cũng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì khi sắp mất, Lưu Bị có gọi Gia Cát Lượng tới và than rằng: “Con ta không có chí khí làm chủ. Người thấy phò được thì phò, nếu không thì tự mình làm chủ đất Thục”. Khổng Minh cảm tạ ân đức ấy lắm bèn hết lòng phò trợ Lưu Thiền giữ đất Tây Thục.

Tất nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Không có căn cứ đích xác. Bởi cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa không được coi là 1 cuốn tư liệu về lịch sử.

Thực tế lịch sử cho thấy, quan hệ giữa Khổng Minh và Lưu Bị không được tốt cho lắm. Nhất là từ khi Lưu Bị lấy được đất Kinh Châu. Có thể đưa ra 1 vài dẫn chứng.

Khi Lưu Bị lấy được đất Thục, đóng đô tại Thành Đô. Ông cho em kết nghĩa của mình là Quan Vũ giữ đất Kinh Châu. Nên nhớ, đất Kinh Châu là cái rốn của thiên hạ. Đất rộng người đông, ruộng nương phì nhiêu. Tiến cũng thuận lợi mà thủ cũng chắc chắn.

Lưu Bị biết thừa là Quan Vũ tính kiêu căng không giữ được Kinh Châu nhưng ông vẫn không để Khổng Minh giữ đất ấy.

Khi vào trong đất Xuyên, Lưu Bị dùng tướng cũ của Tây Xuyên là Pháp Chính mà không còn dùng đến Khổng Minh nữa.

Lúc Quan Vũ làm hỏng quan hệ liên minh giữa Thục – Ngô. Lưu Bị bỏ ngoài tai lời khuyên tâm huyết của Khổng Minh mà quyết tâm phạt Ngô. Điều này tất yếu dẫn đến việc Bị phải bỏ mạng tại thành Bạch Đế.

Ảnh hưởng của Gia Cát Lượng Khổng Minh tới hiện tại

Không thể phủ nhận vai trò của Gia Cát Lượng Khổng Minh tới cuộc sống hiện đại. Ảnh hưởng này được thể hiện trên 2 phương diện. Thực tiễn và Phong thủy tín ngưỡng.

 Về thực tiễn 

Các phát minh của Khổng Minh Gia Cát Lượng như phát minh ra đèn trời, phát minh bánh màn thầu (bánh man đầu, hay chính là bánh bao) đều được coi là sản phẩm của Khổng Minh tiên sinh. 

Tại Trung Hoa, có ngôi làng được thiết kế theo mô hình bát quái, cực kì chuẩn xác và khoa học. Người sống tại làng này đều là hậu duệ của Gia Cát Ngọa Long tiên sinh. Họ tự hào rằng cha ông họ là Khổng Minh đã thiết kế ra ngôi làng tuyệt vời này. 

làng theo sơ đồ bát quái
Làng theo sơ đồ bát quái. Tương truyền là của dòng họ Gia Cát

Các kế sách như “Không thành kế”, “kế hỏa công”.. các kinh nghiệm dùng người của Khổng Minh Gia Cát vẫn còn được dùng đến tận ngày nay. Cuốn binh thư do Ngọa long tiên sinh viết vẫn được người đời tìm đọc. 

Về phong thủy ứng dụng 

Các tri thức về bát quái, trận đồ được dùng để ứng dụng trong xây dựng, thiết kế Tượng của Khổng Minh, Gia Cát tiên sinh được dùng nhiều trong phong thủy truyền thống. Giới chuộng phong thủy cho rằng mẫu tượng này có năng lực trấn trạch – trừ tà. Đặc biệt là có thể nâng đỡ, phò trợ cho sự nghiệp danh vọng, học hành của gia chủ…

Tượng phong thủy Khổng Minh – Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng

Tượng phong thủy Khổng Minh

Tượng phong thủy Khổng Minh, tượng Gia Cát Lượng nói chung là mô hình được tạc lại trên đá, trên gỗ, đúc đồng hoặc đúc bằng bê tông cốt thép mô phỏng lại hình ảnh nhân vật Ngọa long tiên sinh – Khổng Minh gia cát lượng. 

Không ai biết hình dong cụ thể của Gia Cát Lượng ra sao. Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa có chép rằng. “Tiên sinh mình cao 8 thước, mặt đẹp như ngọc”. Các mẫu tượng Gia Cát Khổng Minh hiện có ngày nay hầu như đều được tạc theo mẫu này, và nguyên mẫu hình ảnh Gia Cát tiên sinh trên điện ảnh.

Khổng Minh Gia Cát Lượng
Hình ảnh Khổng Minh trên điện ảnh

Tượng Khổng Minh hiện nay xuất hiện khá nhiều tại các nước Á Đông trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Người ta thường thấy các mẫu tượng Gia Cát Lượng – Khổng Minh tại ngoài trời và các mẫu tượng Khổng Minh phong thủy dùng chơi trong nhà. 

Các mẫu tượng Khổng Minh đặt ngoài trời là các mẫu tượng có kích thước lớn từ 1m đến cả vài chục mét. Tượng Gia Cát Khổng Minh ngoài trời thông thường là do chính quyền dựng lên. Các mẫu tượng này thường được tạc từ đá, đúc đồng hoặc đúc bằng bê tông cốt sắt. 

Mẫu tượng Khổng Minh ngoài trời dựng lên nhằm tôn vinh trí tuệ của ông, cũng như là phương tiện để chính quyền ca ngợi, tuyên truyền về sự trung thành, phục vụ tuyệt đối của 1 trong những nhân cách xuất sắc nhất lịch sử Trung Hoa. 

Đa dạng hơn là các mẫu tượng phong thủy Gia Cát Lượng Khổng Minh dùng trong nhà. Các mẫu này do nghệ nhân dân gian tạc nên. Vậy ý nghĩa của tượng gỗ Gia Cát Lượng là gì?

Tượng gỗ Gia Cát Lượng – Khổng Minh dùng để phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phong thủy, cầu danh vọng, học hành thi cử của người dân. Đôi khi, người ta chơi tượng gỗ Khổng Minh với ý nghĩa như là linh thần bảo vệ bình an cho gia trạch. Chống tà ma ngoại đạo xâm phạm…

Tượng Khổng Minh gỗ hương

Các mẫu tượng gỗ phong thủy Khổng Minh thường thấy

So với các mẫu tượng gỗ phong thủy khác thì mẫu tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh tương đối ít kiểu dáng, tư thế. Người ta thường gặp tượng Khổng Minh với 3 mẫu tiêu biểu như sau: 

Tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh uyên bác. 

Mẫu này được tạc nên nhằm tôn vinh sự học, tôn vinh tài năng, uyên bác của Ngọa Long tiên sinh. Mẫu số chung của loại tượng này là hình ảnh Khổng Minh đứng phởn phơ trên bục, tay phe phẩy quạt long, mắt nhìn xa xăm. Trong lòng xao động dụng mưu tính kế.

Mẫu tượng này dùng để tôn vinh nhân cách con người ông. Người ta cũng thường trưng bày mẫu tượng gỗ Khổng Minh uyên bác kiểu này tại bàn trà, kệ TV, phòng đọc sách, phòng làm việc… để đề cao sự học, làm linh thần phò tá cho sự nghiệp, công danh… Thông thường tượng Khổng Minh kiểu này được đục trên các loại gỗ quý như tượng Khổng Minh gỗ hương, tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng gỗ bách xanh, gỗ trắc…

Kích thước cũng rất đa dạng. Cao từ 30 – 40cm đến cả mét.

Xem thêm mẫu tượng Khổng Minh uyên bác cầm quạt tại đường dẫn:

https://hinhmoc.com/shop/tuong-khong-minh-bang-go-bach-xanh-60cm-km-01/

Tượng Gia Cát Lượng trấn trạch – hô phong hoán vũ 

Đây là mẫu tượng phong thủy có năng lực trấn trạch trừ tà. Nguyên mẫu của niềm tin này có lẽ xuất phát từ năng lực hô phong hoán vũ của Gia Cát Khổng Minh.

 Trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, có nhiều chi tiết nói về việc Khổng Minh có năng lực đó. Khi lập đàn cầu gió đông trên núi Nam Bình, Gia Cát tiên sinh đã gọi được gió đông giúp Chu Du đánh giặc. 

Khổng Minh có tài tiên tri, bói cỏ thi, xem quẻ mà đoán được sự đời hay dở. Ông học được pháp Kì Môn Độn Giáp có thể hiểu được bát quái, sai khiến được quỷ thần.

Khi bình quân Man ở miền Nam, Gia Cát tiên sinh cũng lập đàn cầu siêu, giúp các vong hồn quân Man được siêu thoát. Lúc biết số mình đã kiệt, Gia Cát Khổng Minh cũng lập đàn tế sao để xin thêm tuổi thọ…

Xuất phát từ những năng lực kì bí đó của Gia Cát Khổng Minh mà người đời tạo dựng các mẫu tượng Gia Cát Lượng trấn trạch trừ tà với kiểu dáng độc đáo, dị biệt. Thể hiện vai trò đặc biệt của ông.

Thông thường các mẫu tượng Khổng Minh hô phong hoán vũ thường được đục trên các loại gỗ cổ, gỗ quý như gỗ nu nghiến, gỗ lũa hương, lũa Ngọc Am… Trong đó, nghệ nhân nhấn mạnh đến vẻ độc đáo dị biệt đến từ chất gỗ, dáng gỗ. Chỉ điểm xuyết vài chi tiết thần thái của Ngọa Long tiên sinh.

Điều này đem đến sự độc – dị – đẹp cho các tác phẩm tượng gỗ trấn trạch trừ tà này. Ý nghĩa của tượng gỗ Gia Cát Lượng cũng được thể hiện từ năng lực phong thủy đó.

Tượng Ngọa Long tiên sinh đọc sách 

Mẫu tượng này thường được đục trên gỗ. Điêu khắc hình tượng Khổng Minh tiên sinh đang ngồi đọc sách. Bức tượng thể hiện rõ khí phách, sự học của Người. 

Khổng Minh đọc sách

Giới thiệu 3 mẫu tượng gỗ Khổng Minh phổ biến nhất trong năm 2019 – 2020

 • Tượng Khổng Minh uyên bác

Đây là mẫu tượng phổ biến bậc nhất trong hệ thống các mẫu tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh. Tượng khắc họa hình ảnh Gia Cát Khổng Minh đứng trên bục, tay phe phẩy quạt lông. Mắt nhìn xa xăm. Một tay chắp sau lưng bắt quyết. Tượng này có ý nghĩa hàng đầu trong việc phò tá, phụ trợ cho gia chủ được thành công trong sự nghiệp, công danh.

Video chi tiết về sản phẩm

Tượng cũng dùng để kích hoạt sự thông minh, minh mẫn của người trẻ. Giúp con trẻ sớm thành danh trên con đường học tập, thi cử. 

Mẫu tượng Khổng Minh đứng cầm quạt này rất phù hợp với giám đốc, trưởng phó phòng trong doanh nghiệp, cơ quan. Tượng cũng rất hay được giới trí thức, dân văn phòng – công chức tin dùng để mong chờ 1 sự phò trợ. 

Quý vị, các bạn có thể tham khảo mẫu tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng đứng cầm quạt uyên bác ở đường dẫn sau: 

Tượng Khổng Minh bằng gỗ bách xanh 60cm 

Tượng Gia Cát Lượng gỗ hương đỏ 60cm 

Tượng Gia Cát Lượng gỗ xà cừ giá rẻ

 • Tượng gỗ Gia Cát Lượng trấn trạch

Đây là mẫu tượng ít được tạo hình hơn nhưng lại đa dạng, phong phú về kiểu dáng, chất liệu. Đặc điểm chung của các mẫu tượng Gia Cát Lượng trấn trạch này là kiểu dáng độc đáo, dị biệt.

Thông thường, các mẫu tượng Gia Cát Lượng kiểu này được đục trên các chất liệu gỗ quý như gỗ nu nghiến, gỗ lũa hương, gỗ lũa Ngọc Am.

Tượng thường khắc họa hình ảnh Gia Cát Lượng mặc áo phù thủy, tay bắt quyết. Hình dong cổ quái, ma mị đang hô phong hoán vũ, trừ tà đuổi quỷ. 

Tượng Gia Cát Lượng trấn trạch hay được đục dựa theo triết lý tôn trọng tối đa vẻ đẹp sẵn có của hình thế gỗ. Nhờ đó mẫu tượng này luôn độc đáo dị biệt, không bức nào giống bức nào.

 • Tượng gỗ Khổng Minh đọc sách

Đây cũng là mẫu tượng khá là hiếm gặp. Tượng thường được đục trên chất liệu là gỗ hương hoặc gỗ bách xanh. Kích thước tương đối nhỏ, từ 40 – 50cm. Tượng điêu khắc hình Gia Cát Lượng đang ngồi đọc sách. (Sách này có lẽ là quyển Binh Thư hoặc thuật dùng người). 

Tượng Khổng Minh đọc sách nên được dùng đặt trên bàn làm việc, chỗ ngồi giám đốc, ông chủ cơ quan – xí nghiệp. Ý nghĩa của tượng gỗ Khổng Minh đọc sách là để chấn hưng sự học. Kích hoạt thêm phần minh mẫn, uyên bác. Từ đó đề ra được các quyết sách đúng đắn.

Nguyên tắc tạo hình hay quy trình đục tượng gỗ Gia Cát Khổng Minh

Về nguyên tắc tạo hình hay quy trình đục tượng gỗ Khổng Minh thì đại để phụ thuộc khá nhiều vào tài hoa, kinh nghiệm của mỗi 1 cơ sở sản xuất. 

Gỗ mỹ nghệ Hinh Mộc có đội ngũ nghệ nhân lành nghề đến từ các vùng làng nghề gỗ mỹ nghệ nổi tiếng trên khắp miền Bắc như làng nghề Phù Khê – Bắc Ninh, làng nghề Liên Hà – Đông Anh – Hà Nội, làng nghề Đông Giao – Cẩm Giàng – Hải Dương… 

Về cơ bản, cách thức để tạo hình 1 tác phẩm tượng gỗ Gia Cát Lượng nói riêng và các mẫu tượng gỗ phong thủy khác phải trải qua 1 số bước sau: 

Bước 1: Chọn thế gỗ phù hợp với tượng.

Đây là bước rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu tượng gỗ mỹ nghệ. Từ khối gỗ vô tri, bằng tài hoa và kinh nghiệm của mình các nghệ nhân sẽ quyết định tới kiểu dáng và hình thế của mẫu tượng.

Các mẫu tượng đơn giản kiểu như Khổng Minh đứng cầm quạt, hay Gia Cát tiên sinh đọc sách… có kết cấu khá giống nhau nên chỉ cần 1 phần gỗ không rác, không mối mọt là được. Ngược lại các mẫu tượng Gia Cát Lượng trừ tà, hô phong hoán vũ cần có sự kì quái, độc đáo, dị biệt.

Nghệ nhân sẽ phải khéo léo trong việc lựa chọn 1 phần gỗ độc đáo, khác biệt. Thổi hồn vào đó để tạo nên tác phẩm.

Bước 2: Thiết kế bản vẽ kĩ thuật

 Chúng tôi đánh giá rất cao yếu tố chính xác trong nghệ thuật đục tượng. Chính vì vậy, gỗ Mỹ Nghệ Hinh Mộc đều thiết kế bản vẽ kĩ thuật trên máy tính trước khi đục. Nhờ thiết kế bằng bản vẽ trên máy tính, nghệ nhân sẽ có cách hình dung khái quát và toàn diện trên mô hình 3D dựng từ máy tính. Nhiệm vụ của người thợ là biến khối gỗ thành tác phẩm đó. 

Bước 3: Đục thô

Từ mô hình máy tính, các nghệ nhân sẽ vẽ các đường nét khái quát trên thân gỗ trước. Sau đó đục thô theo mô hình đó. Điều này thực sự khó, đòi hỏi tài hoa của nghệ nhân. Nhiều nghệ nhân phải trải qua hàng chục năm kinh nghiệm mới làm được điều này.

Bước 4: Đục tinh 

Trên cơ sở bản đục thô, các nghệ nhân sẽ tiến hành đục lại, cẩn trọng, tỉ mỉ và công phu trên tác phẩm. Trong bước đục tinh, khâu đục tạo hình cho khuôn mặt của bức tượng đặc biệt quan trọng.

Thông thường, mỗi 1 cơ sở sản xuất đều có 1 vài người thợ chuyên làm nhiệm vụ này. Anh ta chỉ đục riêng phần khuôn mặt cho bức tượng. Thần thái, chân thực và có hồn. (Từ chuyên môn trong ngành đục gỗ mỹ nghệ gọi là Mở Mắt). 

Ở các xưởng sản xuất lớn, khâu này còn được chuyên môn hóa cao hơn. Có nghệ nhân chỉ mở mắt cho tượng Di Lặc, có nghệ nhân chỉ đục khuôn mặt cho tượng Khổng Minh, có người chỉ chuyên môn đục khuôn mặt cho Phật Đạt Ma… Các thao tác kỹ thuật như chà, giấy ráp… là các thao tác cơ bản của khâu này.

Kết thúc bước đục tinh, về cơ bản tác phẩm đã hoàn thành. Một số khách hàng lại thích tác phẩm để mộc như này, họ sắm về luôn mà không cần phải qua bước cuối cùng là hoàn thiện. 

Bước 5: Hoàn thiện

 Đây là bước cuối cùng trong quy cách chế tác tượng gỗ phong thủy mỹ nghệ. Tại bước này, sản phẩm sẽ được đem đi hấp sấy khô trên máy sấy công nghiệp. Đảm bảo 100% khô kiệt, sau đó được sơn lót 2 lần và phun sơn PU hoặc đánh vecni tạo màu theo yêu cầu của khách hàng. 

Khâu hoàn thiện phần phun sơn hoặc đánh vecni cũng đặc biệt quan trọng. Làm sao để bức tượng có màu đẹp long lanh mà vẫn giữ được kiểu gỗ, chất gỗ, đường vân là cả 1 quá trình dày công nghiên cứu của nghệ nhân.

Cách đặt tượng gỗ Gia Cát Lượng Khổng Minh đảm bảo hợp phong thủy

Mẫu tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh cho dù trên chất liệu nào đi chăng nữa thì cũng không phải là mẫu tượng tài lộc. Ý nghĩa tượng gỗ Gia Cát Lượng là để phò tá cho danh vọng, địa vị, quyền lực hoặc trấn trạch, đẩy lùi tà ma ngoại đạo. 

Ai nên chơi tượng Gia Cát tiên sinh? 

Về nguyên tắc, tượng gỗ Gia Cát Lượng phù hợp với 1 số người:

 • Giám đốc, trưởng phòng hay ông bà chủ các doanh nghiệp
 • Dân công chức – văn phòng
 • Giới chính khách, người quản lý – điều hành xã hội

Cách đặt tượng gỗ Khổng Minh

 Như trên vừa nói, tượng Gia Cát Lượng dùng để phò tá, hỗ trợ cho sự nghiệp, công danh, thúc đẩy sự học hành – thành công trong thi cử… Vì vậy nơi tốt nhất để bày tượng gỗ Khổng Minh Gia Cát Lượng chính là trên bàn làm việc, văn phòng giao dịch, góc học tập hoặc phòng đọc sách… 

Khi bày tượng Khổng Minh đặt trên bàn làm việc, người dùng cần lưu ý: 

Chọn các mẫu tượng Khổng Minh có kích thước vừa và nhỏ. Nói chung là chỉ nên từ 40cm đổ xuống. Không cần quá phô trương, cầu kì. Một mẫu tượng Khổng Minh đứng cầm quạt, hoặc Gia Cát Lượng ngồi đọc sách là hợp lý. 

Mẫu tượng Gia Cát tiên sinh đặt trên bàn làm việc nên chọn là các loại gỗ quý có mùi thơm như tượng Gia Cát Lượng gỗ hương, tượng Khổng Minh gỗ bách xanh, tượng Khổng Minh gỗ Ngọc Am.. 

Nếu đặt tượng Khổng Minh trong phòng giám đốc, trưởng phó phòng… thì có thể đặt tượng Ngài ngay bên cạnh về phía tay phải của chỗ ngồi làm việc. Đặt tượng Ngài trên 1 chiếc đôn gỗ là rất đẹp mắt và chuẩn phong thủy. Các mẫu tượng Gia Cát Lượng cao 70cm trở lên là rất phù hợp trong trường hợp này.

Quý vị, có thể chọn 1 mẫu tượng Khổng Minh bằng gỗ hương hoặc gỗ Bách xanh để đảm bảo sự sang trọng, quyền uy. 

Văn phòng làm việc, phòng giao dịch, phòng giám đốc… là nơi công việc được quyết định, tài lộc theo đó mà phát sinh. Đây cũng là nơi có nhiều kẻ tiểu nhân tìm cách gièm pha, đố kị. Vì vậy, để hài hòa – phù hợp rất nên trưng tại nơi này 1 mẫu tượng Khổng Minh trấn trạch cỡ nhỏ. 

Quý vị nên chọn cho mình 1 mẫu tượng gỗ Gia Cát Lượng phong thủy kiểu dáng độc đáo. Tốt nhất là bằng gỗ nu nghiến, gỗ lũa hương… để trấn trạch, bảo vệ bình an, giữ được vị trí, quyền lực.

Nên đặt trên bàn làm việc hoặc đặt bên cạnh chỗ ngồi của gia chủ. Tượng gỗ Khổng Minh có thể được bày tại phòng khách như là 1 biểu tượng của sự học hành, uyên bác.

Đặt Ngài trên đôn gỗ gần bàn trà hoặc đặt tượng Khổng Minh cầm quạt trên kệ TV cũng là rất đẹp mắt lại hài hòa phong thủy. Phòng đọc sách, thư viện, góc học tập của con trẻ cũng nên đặt tượng gỗ Khổng Minh.

Vị trí phù hợp là phía Đông của căn phòng. Đặt tượng Ngài trên giá sách hoặc bàn học. Nên chọn mẫu tượng có kích thước nhỏ. Đặt tại vị trí cao ráo, sáng sủa. Có thể hỗ trợ sáng bằng đèn led treo phía trên. 

Lưu ý chung khi chơi tượng gỗ Khổng Minh là phải để tượng ở nơi cao ráo, trang nghiêm. Giữ tượng được sạch sẽ. Tránh nơi bụi bặm, ô uế, tối tăm. 

Mời quý vị, các bạn theo dõi video giới thiệu cách đặt tượng gỗ Khổng Minh

3 Kiêng kị lớn khi đặt tượng Khổng Minh

Tượng gỗ Gia Cát Lượng nói chung là mẫu tượng khá dễ tính. Ai cũng có thể chơi và hầu như là không có nhiều điều kiêng kị. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm làm nghề, cộng với việc tham khảo ý kiến từ nhiều chuyên gia phong thủy hàng đầu. Chúng tôi nhận thấy có 3 điều kiêng kị, quý vị nên tránh mắc phải khi đặt tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh tiên sinh như sau: 

Thứ nhất: Đặt tượng Gia Cát Lượng Khổng Minh bên cạnh tượng Quan Vũ

Đây là sai lầm rất nhiều người mắc phải. Họ thường cho rằng trưng cặp Quan Vũ – Khổng Minh để bổ sung, phò tá cho nhau. Kiểu như văn võ song toàn. Thực tế thì điều này phạm phải sự kiêng kị rất lớn. 

Tính cách của Quan Vũ rất mạnh, ông này kiêu ngạo, anh hùng. Quan Vũ chỉ phục mỗi Lưu Bị còn lại tất cả mọi người ông đều coi thường. Quan Vũ không ưa gì Gia Cát Lượng. Ông ta khinh Gia Cát Lượng là xuất thân từ nơi “thôn dã”. Ít tuổi, không có thực tài.

Nhiều lần Quan Vũ còn muốn giết Gia Cát Lượng vì ông nghi Khổng Minh tiên sinh muốn chiếm vị trí của Lưu Bị. 

Phía chiều bên kia, Gia Cát Lượng cũng rất ghét Quan Vũ. Ông coi Quan Vũ là hạng “hữu dũng vô mưu”. Người mà Lượng ghét nhất không phải là Tào Tháo, không phải là Tôn quyền mà chính là Quan Vũ. 

Sắp đặt cho Quan Vũ đón Tào Tháo tại hẻm Hoa Dung là chủ đích của Gia Cát Lượng muốn dùng việc quân để diệt Quan Công. Biết Quan Vũ không có mưu mẹo, lại ngạo ngược hống hánh, không thể làm được việc lớn. Nhưng khi Thục chủ Lưu Bị giao cho Quan Công nắm giữ Kinh Châu, Khổng Minh không có ý kiến gì. Có lẽ ông muốn, Quan Vũ phải chết dưới tay Tôn Quyền.

 Thực tế thì Khổng Minh đã đạt được điều đó. Quan Vũ bị chết thảm dưới đao của Lã Mông. Điều mà Gia Cát tiên sinh đã lường trước. 

Thứ 2: Đặt tượng Khổng Minh bên cạnh các biểu tượng của tiền bạc 

Gia Cát Khổng Minh không phải là mẫu tượng của tài lộc. Sinh thời, ông không màng tới của cải. Sống cuộc đời thanh đạm, tiêu dao. Vì lẽ đó, người chơi nên tinh tế trong việc chơi tượng gỗ Khổng Minh, không đặt tượng Ngài bên cạnh các biểu tượng của tiền bạc như tượng Di Lặc ngồi trên tiền vàng, tượng Di Lặc dâng vàng… 

Thứ 3: Đặt tượng Gia Cát quay mặt về hương Nam

 Rất nhiều mẫu tượng được khuyên là nên bày theo hướng quay mặt về phía Nam. Mẫu tượng Khổng Minh thì không nên như vậy.

 Khổng Minh Gia Cát Lượng cả đời nuôi mộng bắc phạt để thống nhất nhà Hán. Ông luôn hướng về phía Bắc, hướng về phía vua nhà Hán. Thực tế thì Gia Cát Lượng đã 6 lần Bắc phạt. Vì vậy, nếu có điều kiện nên đặt tượng Khổng Minh quay mặt về phía Bắc hoặc Bắc – Đông Bắc để thể hiện chí khí của ông.

Cách sử dụng, bảo quản tượng gỗ Gia Cát Lượng Khổng Minh

Về cơ bản thì tượng gỗ Khổng Minh Gia Cát Lượng nói riêng và các mẫu tượng gỗ mỹ nghệ khác nói chung không có đòi hỏi gì khắt khe về cách sử dụng bảo quản. 

Hướng dẫn cách tẩy trần – khai quang điểm nhãn cho tượng gỗ Khổng Minh 

Người ta có thể thờ hoặc không thờ tượng gỗ Gia Cát tiên sinh. Điều này phụ thuộc vào niềm tin của người chơi với tượng. Cho dù chơi tượng gỗ Gia Cát với mục đích trưng bày trang trí hoặc cầu phong thủy, phò tá thì người chơi cũng phải dành cho tượng với sự cẩn trọng đặc biệt. Theo chúng tôi, khi rước tượng Gia Cát Lượng về để cầu may mắn, mong sự phò trợ… người chơi nên thống nhất làm theo 1 số bước sau:

 • Chọn ngày đẹp để rước tượng về nhà. Khi rước tượng về cần bọc kỹ tượng bằng vải điều (vải đỏ).
 • Mang tượng về nhà không được trưng bày ngay mà cần phải tẩy trần, khai quang cho tượng. Thủ tục tẩy trần – khai quang hô thần nhập tương như sau:

+ Tẩy trần:

Dùng nước sạch, tốt nhất là nước giếng khơi hoặc nước suối (nước lọc tinh khiết) đổ vào chậu nhôm sạch. Bỏ vào trong chậu nước 1 lát gừng giã nát, vẩy vào đó 1 vài giọt rượu trắng.

Lấy khăn mềm, sạch nhúng nước cho ẩm rồi lau khắp bức tượng. Lau xong lại dùng vải điều che tượng lại. 

+ Thủ tục khai quang, hô thần nhập tượng:

Gia chủ chọn 1 phòng kín, đặt tượng (vẫn phải phủ vải điều) trên bục cao. Hạn chế người qua lại. Sau đó gia chủ biện 1 lễ nhỏ có thể mặn hoặc chay. Xem giờ đẹp, thắp hương trước tượng Khổng Minh.

Gia chủ xưng tên tuổi, địa chỉ. Khấn lý do vì sao rước tượng về, xin thần nhập tượng phò tá cho gia chủ. Sau đó mới bỏ khăn điều che tượng ra. 

+ Một khi đã làm lễ khai quang hô thần nhập tượng thì gia chủ nhớ phải đều đặn mùng 1 hôm rằm phải làm lễ tạ trước tượng Gia Cát tiên sinh. 

Bảo quản tượng gỗ Khổng Minh – Gia Cát Lượng 

Mẫu tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng được đục trên gỗ quý, phẩm chất rất cao nên hầu như không cần có biện pháp bảo quản gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam, có thể tượng sẽ bị ẩm mốc, hoặc xỉn mầu. Người chơi cần bảo quản như sau:

 • Giữ tượng ở nơi sạch sẽ, thoáng mát. Tránh ánh nắng chiếu vào trực tiếp, tránh nơi có mùi mạnh, tránh để tượng ở gần những vật kim khí sắc nhọn.
 • Thường xuyên làm vệ sinh cho bức tượng được sạch sẽ
 • Nếu tượng bị bám bụi bẩn, vết bẩn khó lau chùi thì dùng khăn mềm, thấm nước ấm để lau cho sạch. Không dùng các hóa chất tẩy rửa để vệ sinh tượng.
 • Các vết bẩn ố vàng có thể dùng chút kem đánh răng hàng ngày thoa lên đó, dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ cho sạch.
 • Để lâu, tượng có thể bị xỉn màu, người chơi nên dùng dung dịch làm mới, làm bóng đồ gỗ, đồ da có bán sẵn tại các cửa hàng đồ sắt để làm mới.

Quý vị, các bạn tham khảo cách lấy lại mùi thơm trên gỗ ở mẫu tượng Gia Cát Khổng Minh gỗ bách xanh!

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ số Hotline 0983432462. Mỹ nghệ Hinh Mộc – Hân hạnh được phục vụ!

Hinhmoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *